Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 05.04.2019

TIN TRUNG QUỐC: Nhà thờ Công Giáo duy nhất tại một thành phố của tỉnh Thiểm Tây bị san bằng
TIN HOA KỲ: ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Tổng Giám mục của Washington
TIN BOSNIA – HERZEGOVINA: Mễ du không còn là nơi bị nghi ngờ
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 05.04.2019