Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 07.12.2018

1. TIN VATICAN: ĐTC kêu gọi quan tâm hơn đến đời sống vĩnh cửu.
2. TIN BRAZIL: Loan báo Tin Mừng trọn vẹn, phải biết sử dụng truyền thông
3. TIN GIÁO PHẬN HƯNG HÓA: Thánh Lễ Khởi Công Xây Dựng Tòa Giám Mục Giáo Phận Hưng
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 07.12.2018