Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 09.01.2019

1. Tin Vatican (RV, ĐA, 7.1.19): ĐTC gửi sứ điệp Video chúc mừng Giáo Hội Chính Thống Copte Ai Cập.
2. Tin Roma (RV, GH, 9.1.19): “Ngày Thiếu nhi Truyền giáo” liên kết trẻ em toàn thế giới.
3. Tin Vatican: Sứ điệp ĐTC nhân Ngày Thế giới các bệnh nhân 11-2-2019
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 09.01.2019