Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 13.03.2019

1. Tin Vatican: Lần đầu tiên kể từ năm 2010, số linh mục trên toàn thế giới đã giảm sút .
2. Tin Pháp Quốc: Cặp vợ chồng Pháp bị tòa án kết tội vì cáo gian một linh mục lạm dụng tình dục.
3. Tin Giáo Phận Xuân Lộc: Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo gặp gỡ, dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân, mừng Bổn Mạng Ban Caritas, Bác Ái Xã Hội Xuân Lộc.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 13.03.2019