Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 18.02.2020

1. TIN GIÁO PHẬN BẮC NINH – Cha Giuse Hoàng Trọng Hữu tình nguyện đi vào tâm đại dịch
2. TIN VATICAN - DTC yêu cầu các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh đi truyền giáo một năm
3. TIN VATICAN - Tình liên đới của các Kitô hữu Trung Quốc trên thế giới trong dịch virus corona
4. TIN GP. PHAN THIẾT - Khánh Thành Phòng Học Thông Minh Smartclass+
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 18.02.2020