Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 22.02.2019

1. Tin Vatican: 190 người tham dự khóa họp bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội.
2. Tin Nicaragua: ĐTC giải vạ cho Linh Mục Ernesto Cardenal.
3. Tin Trung Quốc: Kitô hữu châu Phi đang thay đổi Trung Quốc.
4. Tin Roma: Đức Thánh cha bổ nhiệm Hồng y Nhiếp chính cho Tòa Thánh.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 22.02.2019