Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 22.3.2019

1. TIN PHI CHÂU: Hai linh mục Phi châu bị sát hại trong vòng một tuần.
2. TIN AUSTRALIA: Quốc hội bang Victoria dự định bãi bỏ việc đọc kinh Lạy Cha.
3. TIN BA LAN: Một linh mục bị vu cáo lạm dụng tính dục được minh oan sau 8 năm.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 22.03.2019