Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 23.02.2019

1. TIN VATICAN: ĐTC khai mạc cuộc họp về bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội.
2. TIN ÁI NHĨ LAN: Nhiều Giáo phận không có tiền trả cho các linh mục mùa Giáng Sinh vừa qua.
3. Tin Vatican: Đào tạo linh mục theo lòng Chúa mong ước.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 23.02.2019