Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 25.3.2019

1. TIN VATICAN: Ngày tưởng nhớ các nhà truyền giáo tử đạo.
2. TIN CARITAS VIỆT NAM: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương.
3. TIN VATICAN: ĐTC kêu gọi các bạn trẻ đừng chùn bước trước khó khăn.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 25.03.2019