Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 26.02.2019

Tin Vatican: Tám biện pháp Đức Giáo Hoàng đưa ra để giải quyết vấn đề lạm dụng tính dục trong Giáo Hội.
2. Tin Giáo Phận Long Xuyên: Đức Cha Giuse Trần Văn Toản được bổ nhiệm Giám Mục Chính Tòa Long Xuyên.
3. Tin Hoa Kỳ: Kinh thánh có thể đọc trong 692 ngôn ngữ.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 26.02.2019