Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 26.10.2018

1. Tin Trung Quốc: Chính Quyền Trung Quốc san bằng hai đền thánh Đức Mẹ
2. Tin Tổng Giáo Phận Hà Nội: Tổng Giáo phận Hà Nội vui mừng chào đón 12 Tân Linh mục
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 26.10.2018