Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 27.02.2020

1. TIN VATICAN - Đức Thánh Cha mời gọi trong Mùa Chay hãy cắt giảm thời gian coi TV, dùng điện thoại mà dành thêm giờ cho Lời Chúa2. TIN VATICAN – Thiếu niên Carlo Acutis sắp được phong chân phước.
2. TIN VATICAN - Virus corona, Vatican hoãn một số sự kiện.
3. TIN DO THÁI - Coronavirus đánh một đòn trí mạng vào nguồn thu nhập khó khăn của người Palestine tại Thánh Địa Giêrusalem
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 27.02.2020