Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 27.3.2019

1. TIN ANCONA, ITALIA: Đức Thánh Cha Phanxicô thăm viếng đền thánh Đức Mẹ Loreto, Ancona và ký Tông huấn dành cho giới trẻ.
2. TIN UKRAINE: Chính Thống Giáo Ukraine thuộc Tòa Thượng Phụ Moskva đang sụp đổ tại Ukraine.
3. TIN VATICAN: Đừng lạm dụng lòng thương xót của Thiên Chúa.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 27.03.2019