Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 28.02.2019

1. TIN VATICAN: Trí thông minh nhân tạo cần phục vụ nhân loại.
2. TIN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC: Đoàn Kiệm Tân - Xuân Lộc đi thăm và tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại Kon Tum và Gia Lai.
3. TIN VATICAN: Đúc kết của cha Lombardi về cuộc gặp bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 28.02.2019