Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 28.12.2018

1. TIN MADRID, TÂY BAN NHA: Tuần Gặp gỡ Giới trẻ Taizé châu Âu lần thứ 41 tại Madrid.
2. TIN ROMA: Thông kê cho thấy: Năm 2018 có nhiều linh mục bị sát hại nhất từ trước đến nay.
3. TIN BẮC HÀN: Bắc Hàn chúc mừng Giáng sinh các tín hữu Nam hàn.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 28/12/2018