Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 9.11.2018

1. Tin Vatican: Sứ điệp của ĐTC gửi Hội nghị quốc tế về nước uống
2. Tin Vatican: Năm Thánh La San
3. Tin Pháp Quốc: Đức Thánh Cha khích lệ Hội Đồng Giám Mục Pháp kiên trì chống nạn lạm dụng tính dục
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 9.11.2018