Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày15.02.2019

1. Tin Liên Hiệp Quốc: Thảm trạng về những cuộc hôn nhân trẻ em.
2. Tin Vatican: ĐTC Phanxicô nói: Trong Kinh Lạy Cha không có từ “tôi”.
3. Tin Giáo Phận Hà Tĩnh: Khánh thành nhà thờ và cung hiến bàn thờ giáo họ Hộ Độ.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày05.02.2019