Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày19.02.2019

1. Tin Hoa Kỳ: Tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về trường hợp McCarrick.
2. Tin Vatican: ĐTC kêu gọi đẩy mạnh việc huấn luyện phụng vụ.
3. Tin Hàn Quốc: Hàn Quốc mong muốn hòa bình và thống nhất.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 19.02.2019