Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ Tuần Qua: 15.10 đến 21.10.2018

1. Tin Giáo hội tại Ấn Độ (RV, HT, 12.10.18): Kitô hữu Ấn độ vượt qua bách hại nhờ đọc kinh Mân Côi.
2. Tin Vatican (RV, ĐA, 15.10.18): Đức Thánh cha tôn phong 7 vị chân phước lên bậc Hiển Thánh.
3. Tin Washington, Hoa Kỳ (ĐTD 12/Oct/2018): Đức Thánh cha chấp nhận đơn từ chức của Đức Hồng y Tổng Giám mục Washington.
4. Tin Vatican: Ý cầu nguyện của ĐTC tháng 10: Cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ
5. Tin Vatican: Đức Thánh Cha Phanxicô sẵn sàng đến thăm Bắc Hàn
6. Tin Liên Bang Nga: Chính Thống Giáo Nga đoạn giao với Tòa Thượng Phụ Constantinople 
7. Tin Cameroon: Một Chủng Sinh bị bắn chết ở Cameroon
8. Tin Tổng Giáo Phận Sài Gòn: Đêm nhạc Hải Linh III
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ TUẦN QUA


15.10 đến 21.10.2018