Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ Tuần Qua: 21.10 đến 23.10.2018

1. Tin Vatican: Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình
2. Tin Hoa Kỳ: Nhiều dòng nữ ở Mỹ chuẩn bị cáo chung
3. Tin Israel: Thánh lễ Khánh thành và Làm phép tượng Đức Mẹ La Vang tại Thánh Địa Giêrusalem
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ TUẦN QUA


21.10 đến 23.10.2018