Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ Tuần Qua: 23.7 đến 29.7.2018

1.    Tin Roma (RV, LTK, 21.7.18): Hội Đồng Giám Mục Italia tài trợ 112 dự án phát triển. 2.    Tin Manila, Philipines (RV, HT, 20.07.18): Đức hồng y Tagle mời gọi các linh mục và tu sĩ Philippines nên thánh. 3.    Tin Bắc Ailen (RV, ĐA, 20.07.18): Đóng cửa Đại chủng viện duy nhất tại Bắc Ailen. 4.    Tin Ấn Độ (RV, LTK, 20.07.18): Chiến dịch chống lại Mẹ Têrêsa và dòng của Mẹ tại Ấn Độ. 
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ TUẦN QUA


23.7 đến 29.7.2018

 


1.    Tin Roma (RV, LTK, 21.7.18): Hội Đồng Giám Mục Italia tài trợ 112 dự án phát triển.
2.    Tin Manila, Philipines (RV, HT, 20.07.18): Đức hồng y Tagle mời gọi các linh mục và tu sĩ Philippines nên thánh.
3.    Tin Bắc Ailen (RV, ĐA, 20.07.18): Đóng cửa Đại chủng viện duy nhất tại Bắc Ailen.
4.    Tin Ấn Độ (RV, LTK, 20.07.18): Chiến dịch chống lại Mẹ Têrêsa và dòng của Mẹ tại Ấn Độ.
5.    Tin Giáo hội tại Hoa Kỳ (RV, ĐA, 26.7.18): Đại Hội toàn quốc các Phó Tế vĩnh viễn Hoa Kỳ năm 2018.
6.    Tin Brazil (RV, LTK, 26.7.18): Dòng Chúa Cứu Thế kỷ niệm 75 năm truyền giáo bên Brasil.
7.    Tin Yangon, Myanmar (RV, LTK, 20.07.18): ĐHY TGM Yangon kêu gọi đương đầu với nạn diệt chủng môi sinh.
8.    Tin Tổng Giáo phận Huế (WTGP, 22.7.18): Thư mời tham dự hành hương thường niên La Vang 2018.
9.    Tin Giáo phận Đà Nẵng (WGP, 24.7.18): Đại hội Giới trẻ Giáo phận Đà Nẵng Tại Trà Kiệu.
10.    Tin Giáo phận Hưng Hóa (WGPHH, 24.7.18): Thánh lễ khai mạc Năm Thánh mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.