Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ Tuần Qua: 30.7 đến 4.8.2018

1.   Tin Vatican (RV, ĐA, 01.8.18): Đức Thánh cha gặp gỡ lễ sinh quốc tế. 2.   Tin Vatican (RV, ĐA, 21.7.18): Dòng Các Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu có Tân Bề Trên Tổng Quyền. 3.   Tin Vatican (RV, ĐA, 29.7.18): Hồng y McCar-rick không còn là Hồng y nữa! 4.   Tin Vatican (RV, HT, 30.7.18): Đức Thánh cha tặng 10 ngàn euro giúp người dân Yemen tị nạn trên đảo Jeju, Hàn Quốc. 5.   Tin Dublin, Ailen (RV, ĐA, 25.7.18): Đại hội thứ 26 của Liên hiệp quốc tế các Đại học Công Giáo. 
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ TUẦN QUA


30.7 đến 4.8.2018

  


1.    Tin Vatican (RV, ĐA, 01.8.18): Đức Thánh cha gặp gỡ lễ sinh quốc tế.
2.    Tin Vatican (RV, ĐA, 21.7.18): Dòng Các Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu có Tân Bề Trên Tổng Quyền.
3.    Tin Vatican (RV, ĐA, 29.7.18): Hồng y McCar-rick không còn là Hồng y nữa!
4.    Tin Vatican (RV, HT, 30.7.18): Đức Thánh cha tặng 10 ngàn euro giúp người dân Yemen tị nạn trên đảo Jeju, Hàn Quốc.
5.    Tin Dublin, Ailen (RV, ĐA, 25.7.18): Đại hội thứ 26 của Liên hiệp quốc tế các Đại học Công Giáo.
6.    Tin Giáo hội tại Hoa Kỳ (RV, ĐTD, 26.7.18): Tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 50 năm thông điệp Sự Sống Con Người.
7.    Tin Giáo phận Hưng Hóa (WGPHH, 31.7.18): Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long thăm Giáo họ Sùng Đô - nơi bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 3.
8.    Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn (WGPSG, 1.8.18): TGP Sài Gòn bế mạc Tuần lễ giáo lý 2018.
9.    Tin Giáo Phận Xuân Lộc: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục cho Dòng Don Bosco
10.    Tin Tổng Giáo phận Huế (WGPH, 30.7.18): Ngày gặp mặt các Gia Đình Trẻ Giáo phận Huế tại Linh Địa La Vang.