Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM 04.03.2021

1. TIN GIÁO PHẬN XUÂN LỘC: Thánh Lễ Khởi Đầu Sứ Vụ Mục Tử Giáo Phận Xuân Lộc Của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân.
2. TIN DỊCH BỆNH COVID TẠI VIỆT NAM
3. TIN GIÁO PHẬN QUY NHƠN:  Gửi Cộng Đoàn Dân Chúa Giáo Phận Quy Nhơn

MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

04.03.2021