Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM 11.03.2021

1. TIN ỦY BAN CARITAS: Thư Liên Đới Trong Việc Sử Dụng Nước.
2. TIN COVID: Thông Báo Của Tổng Giáo Phận Sài Gòn Và Giáo Phận Cần Thơ.
3. TIN TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN: Thánh lễ giỗ mãn tang Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc ngày 6- 3-2021

MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

11.03.2021