Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM 22.04.2021

1. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM – Biên Bản Hội Nghị Thường Niên Lần Thứ I Năm 2021 Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
2. TIN TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI: Thường huấn Hội đồng Mục vụ và Ban Mục vụ tại giáo hạt Lý Nhân.
3. TIN NĂM THÁNH GIUSE – Giáo Hội Việt Nam cử hành năm kính thánh Giuse.
MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

22.04.2021