Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM 25.03.2021

1. TIN GIÁO PHẬN HÀ TĨNH: Phái Đoàn Giáo Phận Hà Tĩnh Đến Chào Đức Giám Mục Louis Nguyễn Anh Tuấn.
2. TIN ĐAN VIỆN CÁT MINH SÀI GÒN: Đan Viện Cát Minh Sài Gòn: Kỷ Niệm 160 Năm Hiện Diện Trên Đất Việt.
3. TIN CARITAS VINH: Trao Gửi Yêu Thương Từ Chương Trình “Gánh Nhau Trong Đời”.
MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

25.03.2021