Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM 29.04.2021

1. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM - Uỷ Ban Mục Vụ Gia Đình: Khai Mạc Hội Nghị Thường Niên Giáo Tỉnh Hà Nội.
2. TIN GIÁO PHẬN QUI NHƠN – Thư Gửi Dân Chúa Nhân Ngày Cầu Cho Ơn Thiên Triệu Linh Mục Và Tu Sĩ.
3. TIN GIÁO PHẬN LONG XUYÊN – Thư Mục Vụ Tháng 5 Của Giáo Phận Long Xuyên.
MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

29.03.2021