Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM 29.05.2021

1. TIN TỔNG GIÁO PHÂN HUẾ: Thông báo của trung tâm hành hương đức mẹ La Vang 22/05/2021
2. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM: Quyết định lưu nhiệm cha Antôn Hà Văn Minh làm Cha linh hướng Phong trào Cursillo Việt Nam.

MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

NGÀY 29/05/2021