Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 06.04.2021

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG: Thánh lễ truyền dầu tại nhà thờ Chánh Toà Giáo Phận Phú Cường.
TIN TAM NHẬT VƯỢT QUA VÀ LỄ VỌNG PHỤC SINH: Điểm qua một vài Các giáo xứ cử hành tam nhật vượt qua và vọng Phục Sinh trong Giáo Phận Phú Cường.
TIN GIÁO XỨ THÁNH MẪU: Giáo xứ Thánh Mẫu Suy tôn thánh giá và tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu.
MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

06.04.2021