Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 13.03.2021

1. TIN COVID-19: Các Giáo Xứ Trong Giáo Phận Đang Bắt Đầu Sinh Hoạt Mục Vụ Trở Lại Sau Khi Bùng Phát Dịch Bệnh.
2. TIN GIỚI HIỀN MẪU: Giới Hiền Mẫu Hạt Phú Cường Tĩnh Tâm Mùa Chay.
3. TIN GIÁO XỨ VĨNH HÒA: Giáo Xứ Vĩnh Hòa Sống 24 Giờ Với Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

13.03.2021