Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 13.04.2021

1. TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG: Lễ giỗ 3 năm cha cố Phaolo Trần Hữu Phúc
2. TIN GIÁO HẠT: Quý linh mục Giáo phận Phú Cường tĩnh tâm tháng tại các giáo hạt.
3. TIN GIÁO XỨ LÁI THIÊU: Thiếu Nhi Giáo xứ Lái Thiêu Chia sẻ bác ái mùa Phục Sinh.
MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

13.04.2021