Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 27.04.2021

1. TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG. Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Chủ Sự Hội Ngộ Truyền Thông Thường Niên 2021.
2. TIN MỤC VỤ DI DÂN. Ban Di Dân Giáo Phận Phú Cường tổ chức ngày hội di dân theo sứ điệp Hướng Đến Một chúng ta luôn rộng mở.
3. TIN GIÁO XỨ KỈNH NHƯỢNG – HẠT PHƯỚC THÀNH. Giáo xứ Kỉnh Nhượng dâng thánh lễ tạ ơn hoàn thành Đền Thánh Phêrô.
MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

27.04.2021