Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 30.03.2021

1. TIN GIÁO HẠT PHƯỚC THÀNH: Curia Phước Thành Đại Hội acies.
2. TIN GIỚI HIỀN MẪU: Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Phong Cốc Mừng Bổn Mạng Lễ Truyền Tin.

MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

30.03.2021