Clock-Time

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường 8/01 - 13/01/2018

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường 8/01 - 13/01/2018 1. Thánh lễ giỗ cha cố philipphê trần tấn binh 2. Thánh lễ kỷ niệm 51 năm thánh chức linh mục 3. Cha phaolô nguyễn văn khi 4. Giáo Xứ Chánh Thiện Mừng lễ hiển linh 5. Thiếu Nhi Giáo Xứ An Phú Mừng Lễ Chúa Hiển Linh 6. Giáo xứ tân thông cử hành lễ hiển linh và khai mạc giờ chầu thánh thể 7. Giáo xứ tây ninh mừng lễ chúa hiển linh 8. Giáo Xứ Phú Lợi Mừng lễ hiển linh 9. Giáo Xứ Thánh Giuse Trong Đêm Cuối Mùa Giáng Sinh
MUỐI MEN CHO ĐỜI - THỜI SỰ

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

8/01 - 13/01/2018


 

1. Thánh lễ giỗ cha cố philipphê trần tấn binh
2. Thánh lễ kỷ niệm 51 năm thánh chức linh mục
3. Cha phaolô nguyễn văn khi
4. Giáo Xứ Chánh Thiện Mừng lễ hiển linh
5. Thiếu Nhi Giáo Xứ An Phú Mừng Lễ Chúa Hiển Linh
6. Giáo xứ tân thông cử hành lễ hiển linh và khai mạc giờ chầu thánh thể
7. Giáo xứ tây ninh mừng lễ chúa hiển linh 8. Giáo Xứ Phú Lợi Mừng lễ hiển linh
9. Giáo Xứ Thánh Giuse Trong Đêm Cuối Mùa Giáng Sinh