Clock-Time

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường từ ngày 03.03 đến 10.03.2019

1. TIN GIÁO XỨ THỚI HÒA: Cộng Đoàn Giáo Xứ Thới Hòa Hành Hương Tại Linh Địa Đức Mẹ La Vang.
2. TIN GIÁO XỨ PHÚ HÒA ĐÔNG: Thánh Lễ Nhậm Chánh Xứ Của Cha Giuse Đỗ Văn Hùng.
3. TIN GIÁO XỨ BẾN TRƯỜNG: Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Cha Tân Chánh Xứ Giáo Xứ Bến Trường.
4. TIN GIÁO XỨ CAO XÁ: Thứ Tư Lễ Tro Tại Giáo Xứ Cao Xá.

MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


Ngày 03.03 đến 10.03.2019