Clock-Time

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường từ ngày 04.02 đến 10.02.2019

1. TIN GIÁO XỨ BÌNH LONG: Xuân Yêu Thương Trên Giáo Xứ Bình Long.
2. TIN GIÁO XỨ BÚNG: Thánh Lễ Mùng Một Tết Tại Giáo Xứ Búng.
3. TIN GIÁO XỨ CHÁNH TÒA: Thánh Lễ Minh Niên Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường.
4. TIN GIÁO XỨ BẾN TRƯỜNG: Giáo Xứ Bến Trường Mừng Thọ Quý Cụ Trong Thánh Lễ Mừng Hai Tết.
5. TIN GIÁO XỨ BẾN SẮN: Thánh Lễ Tân Niên Tại Giáo Xứ Bến Sắn.
6. TIN GIÁO XỨ TÂY NINH: Thánh Lễ Mùng Hai Tết Tại Đất Thánh Giáo Xứ Tây Ninh.
7. TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG: Các Tân Linh Mục Và Phó Tế Hiệp Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Và Nhận Văn Thư Bổ Nhiệm Từ Đức Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.

MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


Ngày 04.02 đến 10.02.2019