Clock-Time

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường từ ngày 14.01 đến 20.01.2019

1. TIN GIÁO XỨ LỘC NINH: Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc Tại Giáo Xứ Lộc Ninh.
2. TIN GIÁO XỨ LÁI THIÊU: Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa -Kỷ Niệm Thành Hôn Tại Giáo Xứ Lái Thiêu.
3. TIN GIÁO XỨ BÚNG: Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Tôma Phạm Chí Cao- Linh Mục Thứ 47 Của Giáo Xứ Búng.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


Ngày 14.01 đến 20.01.2019