Clock-Time

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường từ ngày 17.02 đến 24.02.2019

1. TIN GIÁO XỨ MINH ĐỨC: Giáo Xứ Minh Đức Mừng Kính Mẹ Ngày 13 Hàng Tháng.
2. TIN GIÁO XỨ BẾN SẮN: Hội Chợ Mừng Xuân Kỷ Hợi Tại Giáo Xứ Bến Sắn.
3. TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG: Lễ Giỗ Quý Đức Cha Tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phú Cường.

MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


Ngày 17.02 đến 24.02.2019