Clock-Time

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường từ ngày 24.12 đến 30.12.2018

1. TIN GIÁO ĐIỂM TÂN AN: Đêm Văn Nghệ Mừng Giáng Sinh Tại Giáo Điểm Tân An
2. TIN GIÁO XỨ CAO XÁ: Giáo Xứ Cao Xá Mừng Đại Lễ Giáng Sinh
3. TIN GIÁO XỨ CHÁNH TÒA: Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường
4. TIN GIÁO XỨ SƠN LỘC: Giáo Xứ Sơn Lộc Hân Hoan Mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
5. TIN GIÁO XỨ PHÚ LONG: Giáo Xứ Phú Long Trong Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh
6. TIN GIÁO XỨ CHÁNH THIỆN: Giáo Xứ Chánh Thiện Đêm Giáng Sinh
7. TIN GIÁO XỨ AN PHÚ: Đêm Thánh Ca Giáo Xứ An Phú
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


Ngày 30.12.2018