Clock-Time

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường từ ngày 25.02 đến 03.02.2019

1. TIN GIÁO XỨ BẾN SẮN: Lễ Giỗ 1 Năm Cha Cố Đa Minh Nguyễn Đức Trung.
2. TIN GIÁO XỨ LONG BÌNH: Thánh Lễ Nhậm Xứ Của Cha Antôn Nguyễn Sĩ Quân Tại Giáo Xứ Long Bình, Hạt Tây Ninh, Giáo Phận Phú Cường
3. TIN GIÁO XỨ BẮC ĐOÀN: Thánh Lễ Tạ Ơn Nhận Sứ Vụ Mới Của Cha Vinh-Sơn Đỗ Hồng Danh Tại Giáo Xứ Bắc Đoàn Hạt Củ Chi Giáo Phận Phú Cường.

MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


Ngày 25.02 đến 03.03.2019