Clock-Time

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường từ ngày 30.12.2018 đến 06.01.2019

1. TIN GIÁO XỨ BÌNH SƠN: Giáng Sinh An Lành Trên Giáo Xứ Bình Sơn
2. TIN GIÁO XỨ LÁI THIÊU: Đêm Nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh tại Giáo Xứ Lái Thiêu
3. TIN GIÁO XỨ PHÚ LỢI: Giáo Xứ Phú Lợi Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh
4. TIN GIÁO XỨ BÌNH LONG: Giáo Xứ Bình Long Mừng Chúa Giáng Sinh 
5. TIN GIÁO XỨ THÁNH GIUSE: Giáo Xứ Thánh Giuse Trong Đêm Giáng Sinh
6. TIN GIÁO XỨ DẦU TIẾNG: Đêm Thánh Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại Giáo Xứ Dầu Tiếng
7. TIN GIÁO XỨ SƠN LỘC: Giáo Xứ Sơn Lộc Mừng Lễ Thánh Gia
8. TIN GIÁO XỨ LÁI THIÊU: Hiền Mẫu Giáo Xứ Lái Thiêu Mừng Bổn Mạng Lễ Thánh Gia Thất
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


Ngày 30.12.2018 đến 06.01.2019