Clock-Time

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường Tuần Qua: 02/07 đến 07/07/2018

1. Tin giáo xứ Bình Hòa: Mừng kỷ niệm 43 năm linh mục. 2. Cha Phaolô Phạm Quốc Túy – Chánh xứ Giáo xứ Bình Hòa. 3. Tin Giáo xứ Bến Sắn: Giáo xứ Bến Sắn chào đón cha phó xứ Phêrô Nguyễn Thanh Tâm. 4. Tin Giáo xứ Phú Long: Thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức, tuyên hứa bao đồng, rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Phú Long. 5. Tin ban truyền thông giáo phận: Tổ chức buổi tập huấn cho phát thanh viên tại văn phòng truyền thông giáo phận
MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN


02/07 ĐẾN 07/07/2018

 
 
1. Tin giáo xứ Bình Hòa: Mừng kỷ niệm 43 năm linh mục 
2. Cha Phaolô Phạm Quốc Túy – Chánh xứ Giáo xứ Bình Hòa 
3. Tin Giáo xứ Bến Sắn: Giáo xứ Bến Sắn chào đón cha phó xứ Phêrô Nguyễn Thanh Tâm 
4. Tin Giáo xứ Phú Long: Thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức, tuyên hứa bao đồng, rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Phú Long 
5. Tin ban truyền thông giáo phận: Tổ chức buổi tập huấn cho phát thanh viên tại văn phòng truyền thông giáo phận