Clock-Time

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường Tuần Qua: 04/06 - 09/06/2018

1. Giáo Xứ Bình Hòa Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa– Bổn Mạng Thiếu Nhi
2. Giáo Xứ Cao Xá - Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
3. Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Chào Đón Các Anh Chị Em Tân Tòng
4. Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường - Rước Kiệu Thánh Thể Chúa Trong Ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa
5. Nhân Dịp Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa - 125 Em Thiếu Nhi Giáo Xứ An Phú Được Rước Lễ Lần Đầu
6. Thiếu Nhi Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Lãnh Nhận Bí Tích Thánh Lễ
7. Linh Mục Đoàn Giáo Phận Phú Cường Tĩnh Tâm Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu