Clock-Time

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường Tuần Qua: 09/07 đến 14/07/2018

1.Tin giáo xứ Nha Bích : THÁNH LỄ GIỖ MỘT NĂM CỦA CHA CỐ PHÊRÔ ĐINH QUANG DŨNG. 2.Tin giáo xứ Dầu Tiếng: THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY NHÀ MỤC VỤ, NHÀ GIÁO LÝ GIÁO XỨ DẦU TIẾNG.3.Tin giáo xứ Bến Sắn - TRẠI HÈ 2018 TẠI GIÁO XỨ BẾN SẮN.4.Tin giáo xứ Tân Kim Bảng - THÁNH LỄ  NHẬN  NHIỆM SỞ CỦA CHA PHANXICÔ XAVIÊ PHẠM QUỐC VIỆT.5.Tin giáo xứ Bình Hoà - TRẠI HÈ 2018 VỚI CHỦ ĐỀ: “NỐI KẾT” TẠI GIÁO XỨ BÌNH HÒA.6.Tin giáo xứ Dầu Tiếng - THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY NHÀ MỤC VỤ, NHÀ GIÁO LÝ GIÁO XỨ DẦU TIẾNG
MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN


09/07 đến 14/07/2018 
1.Tin giáo xứ Nha Bích : THÁNH LỄ GIỖ MỘT NĂM CỦA CHA CỐ PHÊRÔ ĐINH QUANG DŨNG
2.Tin giáo xứ Dầu Tiếng: THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY NHÀ MỤC VỤ, NHÀ GIÁO LÝ GIÁO XỨ DẦU TIẾNG
3.Tin giáo xứ Bến Sắn - TRẠI HÈ 2018 TẠI GIÁO XỨ BẾN SẮN
4.Tin giáo xứ Tân Kim Bảng - THÁNH LỄ  NHẬN  NHIỆM SỞ CỦA CHA PHANXICÔ XAVIÊ PHẠM QUỐC VIỆT
5.Tin giáo xứ Bình Hoà - TRẠI HÈ 2018 VỚI CHỦ ĐỀ: “NỐI KẾT” TẠI GIÁO XỨ BÌNH HÒA
6.Tin giáo xứ Dầu Tiếng - THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY NHÀ MỤC VỤ, NHÀ GIÁO LÝ GIÁO XỨ DẦU TIẾNG