Clock-Time

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường Tuần Qua: 11.06 đến 16.06.2018

1. TIN Giáo Xứ Sơn Lộc - Thánh Lễ Tạ Ơnmừng Kỷ Niệm 20 Năm Linh Mục Cha Xứ Simon; 2. TIN Hội Dòng Mẹ Nhân Ái Phú Cường - Hồng Ân Thánh Hiến; 3. TIN GIÁO XỨ CHÁNH TÒA - Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Và Bao Đồng Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường; 4. TIN BAN TRUYỀN THÔNG - Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Làm Phép Văn Phòng Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường; 5. TIN GIÁO XỨ CAO XÁ - Cung Nghinh Thánh Thể Tại Giáo Cao Xá; 6. TIN DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÚ CƯỜNG: Thánh Lễ Tạ Ơn Và Tuyên Khấn Trọn Đời Của 13 Nữ Tu Thuộc Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường; 7. THÔNG BÁO: Toà Giám Mục Phú Cường - Thư Thông Báo
MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN

11.06 ĐẾN 16.06.20181. TIN Giáo Xứ Sơn Lộc - Thánh Lễ Tạ Ơnmừng Kỷ Niệm 20 Năm Linh Mục Cha Xứ Simon
2. TIN Hội Dòng Mẹ Nhân Ái Phú Cường - Hồng Ân Thánh Hiến
3. TIN GIÁO XỨ CHÁNH TÒA - Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Và Bao Đồng Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường
4. TIN BAN TRUYỀN THÔNG - Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Làm Phép Văn Phòng Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường
5. TIN GIÁO XỨ CAO XÁ - Cung Nghinh Thánh Thể Tại Giáo Cao Xá
6. TIN DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÚ CƯỜNG: Thánh Lễ Tạ Ơn Và Tuyên Khấn Trọn Đời Của 13 Nữ Tu Thuộc Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường
7. THÔNG BÁO: Toà Giám Mục Phú Cường - Thư Thông Báo