Clock-Time

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường Tuần Qua: 20.8 đến 25.8.2018

1. TIN GIÁO XỨ CAO XÁ - Thánh lễ tạ ơn tân linh mục Phêrô Mai Vũ Quốc Duy
2. TIN GIÁO XỨ LÁI THIÊU – Giáo xứ lái thiêu kiệu Đức Mẹ nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
3. TIN GIÁO XỨ LÁI THIÊU - Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Lái Thiêu khai giảng năm học 2018 - 2019
MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


20.8 đến 25.8.2018