Clock-Time

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường Tuần Qua: 23.7 đến 29.7.2018

1. Tin giáo xứ Phước An: Khánh thành nhà thờ giáo xứ Phước An. 2. Tin giáo xứ Búng: Thánh lễ tạ ơn và chia tay cha Aphongsô Nguyễn Quang Hiển tại giáo xứ Búng. 3. Tin giáo hạt Phú Cường: Thường huấn Hội Đồng Mục Vụ giáo  xứ - giáo hạt Phú Cường. 4. Tin giáo xứ Bắc Đoàn: Thánh lễ Thêm Sức, Bao Đồng và Rước Lễ lần đầu tại giáo xứ Bắc Đoàn. 5. Tin giáo xứ Tân Thạnh Đông: Thánh lễ Thêm Sức, Bao Đồng và Rước Lễ lần đầu tại giáo xứ Tân Thạnh Đông
MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


23.7 đến 29.7.2018


1. Tin giáo xứ Phước An: Khánh thành nhà thờ giáo xứ Phước An
2. Tin giáo xứ Búng: Thánh lễ tạ ơn và chia tay cha Aphongsô Nguyễn Quang Hiển tại giáo xứ Búng
3. Tin giáo hạt Phú Cường: Thường huấn Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ - giáo hạt Phú Cường
4. Tin giáo xứ Bắc Đoàn: Thánh lễ Thêm Sức, Bao Đồng và Rước Lễ lần đầu tại giáo xứ Bắc Đoàn
5. Tin giáo xứ Tân Thạnh Đông: Thánh lễ Thêm Sức, Bao Đồng và Rước Lễ lần đầu tại giáo xứ Tân Thạnh Đông
6. Tin giáo xứ Búng: Tri ân và từ giã cha Micae Lê Văn Khâm tại giáo xứ Búng
7. Tin giáo xứ Búng: Thánh lễ tạ ơn với nghi thức nhậm chánh xứ của cha Tổng Đại Diện Simon Nguyễn Văn Thu tại giáo xứ Búng