Clock-Time

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường Tuần Qua: 25.06 đến 30.06.2018

1.Tin Giáo Xứ Bến Sắn: Chầu Lượt Thay Giáo Phận Tại Giáo Xứ Bến Sắn. 2.Tin Giáo Xứ Thới Hòa: Thánh Lễ Tạ Ơn Và Làm Phép Nhà Giáo Lý Giáo Xứ Thới Hòa. 3.Tin Giáo Xứ Cao Xá: Mừng Lễ Kính Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Tại Giáo Xứ Cao Xá. 4.Tin Giáo Xứ Lái Thiêu: Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức, Bao Đồng Và Rước Lễ Lần Đầu Tại Giáo Xứ Lái Thiêu
MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN

25.06 ĐẾN 30.06.2018


 
 
1.Tin Giáo Xứ Bến Sắn: Chầu Lượt Thay Giáo Phận Tại Giáo Xứ Bến Sắn
2.Tin Giáo Xứ Thới Hòa: Thánh Lễ Tạ Ơn Và Làm Phép Nhà Giáo Lý Giáo Xứ Thới Hòa
3.Tin Giáo Xứ Cao Xá: Mừng Lễ Kính Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Tại Giáo Xứ Cao Xá
4.Tin Giáo Xứ Lái Thiêu: Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức, Bao Đồng Và Rước Lễ Lần Đầu Tại Giáo Xứ Lái Thiêu
5.Tin Giáo Xứ Bến Trường: Trại Hè 2018 Tại Giáo Xứ Bến Trường
6.Tin Giáo Xứ Mỹ Vân: Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức, Tuyên Hứa Bao Đồng Và Rước Lễ Lần Đầu Tại Giáo Xứ Mỹ Vân
7.Tin Giáo Xứ Bà Trà: Xứ Đoàn Thánh Tâm Giáo Xứ Bà Trà Tổ Chức Trại Hè Huấn Luyện Cho Đoàn Sinh