Clock-Time

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường Tuần Qua: 30.7 đến 4.8.2018

1.    Tin giáo xứ Chánh Toà Phú Cường: Khai giảng năm học giáo lý 2018–2019 tại giáo xứ Chánh Toà Phú Cường. 2.    Tin giáo xứ Chánh Thiện: Mừng hồng ân 60 năm linh mục cha Giuse Nguyễn Bác Ái - 10 năm linh mục cha Gioan Lê Quang Tuyến. 3.    Tin giáo xứ Dầu Tiếng: Thánh lễ tạ ơn mừng các em thiếu nhi giáo xứ Dầu Tiếng xưng tội - rước lễ lần đầu. 4.    Tin giáo xứ Bến Sắn: 4.    Thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức, Bao Đồng, Rước Lễ tại giáo xứ Bến Sắn. 
MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


30.7 đến 4.8.2018


 

1.    Tin giáo xứ Chánh Toà Phú Cường: Khai giảng năm học giáo lý 2018–2019 tại giáo xứ Chánh Toà Phú Cường
2.    Tin giáo xứ Chánh Thiện: Mừng hồng ân 60 năm linh mục cha Giuse Nguyễn Bác Ái - 10 năm linh mục cha Gioan Lê Quang Tuyến
3.    Tin giáo xứ Dầu Tiếng: Thánh lễ tạ ơn mừng các em thiếu nhi giáo xứ Dầu Tiếng xưng tội - rước lễ lần đầu
4.    Tin giáo xứ Bến Sắn: 4.    Thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức, Bao Đồng, Rước Lễ tại giáo xứ Bến Sắn
5.    Tin giáo xứ Búng: Thánh lễ mừng kính thánh Phêrô Đoàn Công Quí
6.    Tin giáo xứ Cao Xá: Thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức nhậm chức chánh xứ mừng quan thầy giáo xứ Cao Xá
7.    Tin giáo xứ Kiên Long: Thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức tại giáo xứ Kiên Long