Clock-Time

Điểm Tin Giáo Phận Phú Cường Tuần Qua: 6.8 đến 11.8.2018

1. TIN GIÁO ĐIỂM TÂN AN: Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Giáo Điểm Tân An
2. TIN CURSILO PHÚ CƯỜNG: HỘI ULTREYA LẦN THỨ 21 - CURSILLO GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG CHÀO ĐÓN CÁC TÂN CURSILLISTA
3. TIN GIÁO XỨ TÂY NINH: THIẾU NHI GIÁO XỨ TÂY NINH XƯNG TỘI VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
4. TIN HẠT CỦ CHI: ĐẠI HỘI THIẾU NHI THÁNH THỂ HẠT CỦ CHI
5. TIN GIÁO XỨ BÚNG: GIÁO XỨ BÚNG CHÀO ĐÓN ĐỨC CHA GIUSE ĐẾN BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC VÀ TUYÊN HỨA BAO ĐỒNG
6. TIN GIÁO XỨ DẦU TIẾNG: MỘT NGÀY SINH HOẠT HÈ THIẾU NHI DẦU TIẾNG
MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


6.8 đến 11.8.2018